Onze concrete werkwijze


Voor het beheer van een gebouw wordt een team van 2 mensen aangesteld:  enerzijds een SYNDICUS (eindverantwoordelijk voor de algehele opvolging én de specifiek technische problemen), anderzijds een ADMINISTRATIEF VERANTWOORDELIJKE (administratie en financiële opvolging).  Bij ziekte of afwezigheid kunnen zij indien nodig onmiddellijk door een collega vervangen worden.

Bij de uitvoering van de taken wordt steeds gehandeld naar de bepalingen van de basisakte, het reglement van mede-eigendom, het reglement van inwendige orde, de beslissingen van de algemene vergadering én uiteraard de wetgeving op de mede-eigendom.

Het betrokken team steunt daarbij in eerste instantie op een gezonde wederzijdse communicatie met de raad van mede-eigendom van het gebouw.

Elk gebouw heeft een eigen zichtrekening (eventueel ook een spaarrekening) op naam van de vereniging van mede-eigenaars.  De boekhouding wordt – indien gewenst – periodiek voorgelegd aan de raad van mede-eigendom en elk jaar uitgebreid behandeld op de statutaire jaarvergadering.  Zo bekomt iedere mede-eigenaar een klare kijk op het financieel gebeuren binnen het gebouw.

Bekijk ons effectief TAKENPAKKET, zoals ook opgenomen in onze offertes én contracten.