Hoezo, rentmeesterschap ?

Beheer BV is niet enkel als syndicus één van de grootste spelers. Graag brengen wij onze specifieke dienst RENTMEESTERSCHAP onder uw aandacht.

Bent u het beu om de complexe huurwetgeving van tegenwoordig steeds te moeten opvolgen ? Moet u ook telkens achter uw huurder aanzitten om uw huurgelden te innen ? Dan hebben wij de ideale oplossing voor u !

Daar waar de syndicus de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigt en belast is met het specifieke beheer van de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom, is de rentmeester verantwoordelijk voor het beheer en het optimaal rendement van privatieve eigendommen / kavels.

De rentmeester wordt doorgaans aangesteld door één eigenaar en staat in voor het volledig privatief beheer van de hem toevertrouwde privatieve kavels. In het geval de klant eigenaar is van het volledige gebouw, wordt er ook gezorgd voor de opvolging van de gemene gebouwdelen.

Als rentmeester harmoniseren wij de belangen van eigenaar en huurder(s) met als belangrijk doel te zorgen voor een zo hoog mogelijk rendement van uw eigendom.

Het specifieke mandaat en het takenpakket op zowel administratief, financieel als technisch gebied worden in onderling overleg vastgelegd en kunnen dan ook van situatie tot situatie verschillen.

Binnen BV Beheer is voor het rentmeesterschap een team van gespecialiseerde mensen actief, dat zich uitsluitend bezig houdt met de activiteiten van rentmeester. Het team kent een goede samenwerking met de diverse aanwezige syndici en kan voor technische bijzonderheden, advies enz. dan ook steeds op hun vakkennis beroep doen.

Indien u meer wenst te weten over onze dienst rentmeesterschap, kan u contact opnemen met An Vissers op het nummer 03/242.06.01 of per email av@beheer.be. Uiteraard bent u, na afspraak, steeds welkom voor een vrijblijvend gesprek.