Onze nooddienst: wanneer de nood het hoogst is


Beheer bv is buiten de kantooruren (dit wil dus zeggen vóór 8u30, tijdens de middagsluiting, na 16u30 én tijdens weekends en alle feestdagen) tegen een zeer kleine vergoeding bereikbaar voor dringende interventies via een apart GSM-nummer.

In eerste instantie wordt steeds getracht het gestelde probleem telefonisch op te lossen en eventueel nodige herstellers te contacteren.

Op verzoek van de klant en indien nodig kan er steeds ter plaatse gekomen worden aan een contractueel en dus voorafgaandelijk bepaalde uurvergoeding.

Eventuele herstellings- of depannagewerkzaamheden uit te voeren door herstelfirma’s (vb. aan lift, centrale verwarming, dak, riolering e.d.) blijven uiteraard ten laste van de klant.

De facturatie gebeurt 1 maal per jaar en is gekoppeld aan de index der kleinhandelsprijzen.