Taken van de rentmeester

 

ADMINISTRATIEF BEHEER

 • verzamelen der basisgegevens van het pand inzake huurcontracten, waarborgen, contracten met toeleveringsbedrijven, verzekeringscontracten, e.d.
 • vertegenwoordigen van de eigenaar bij het onderschrijven van contracten zoals bv. de contracten met personeel, onderhoudsfirma’s, verzekeringsmaatschappijen, toeleveringsbedrijven, contracten voor herstellingswerken, expertises enz.
 • vertegenwoordiging van de eigenaars in geval van:
  • betwistingen met derden
  • betwistingen met huurders.

 

FINANCIEEL BEHEER

 • controle en inschrijving van de rekeningen
 • opmaken van de betalingsdocumenten
 • betalen van de verschuldigde rekeningen
 • jaarlijks verdelen van de kosten tussen huurder en eigenaar, de verzending ervan naar de huurder
 • invorderen van de huurgelden en kosten bij de huurder
 • eventuele achterstallige dossiers overhandigen aan en begeleiden bij een advocaat na overleg met de eigenaar
 • indexeren van de huurprijs volgens het huurcontract en de vigerende wetgeving
 • opstellen van een maandelijkse afrekening voor de eigenaar
 • periodiek overmaken van de tegoeden aan de eigenaar, op een door de eigenaar aan te duiden rekening.

 

TECHNISCH BEHEER

De hieronder weergegeven taken gebeuren in nauw overleg met de eigenaar:

 • de werking en het goed onderhoud van de gemeenschappelijke diensten verzekeren, klachten of opmerkingen in verband hiermee onderzoeken en oplossingen aanbrengen
 • opvragen en vergelijken van prijsoffertes voor herstellings- of renovatiewerken
 • bestellen en opvolgen van de herstellings- of renovatiewerken na het akkoord van de eigenaar
 • uitbaten (het op elk ogenblik bedrijfsklaar houden) en laten herstellen van occasionele defecten aan technische installaties
 • plaatsen van de wettelijke huurwaarborg op een geblokkeerde rekening waarop zaakwaarnemer en huurder samen handtekeningsbevoegdheid hebben
 • beheer van de verzekeringspolissen, opvolgen vervaldata, behandelen en opvolgen van schadegevallen, uitvoeren van de herstellingen en opvolging hiervan.